เทคนิคการเลือกใช้คีย์เวิร์ด เพื่อสร้างบทความ SEO คุณภาพ

การจะเขียนบทความ SEO เพื่อช่วยให้เว็บไซต์นั้น ๆ มีคนเข้าถึงเยอะ ๆ ปัจจัยสำคัญมากที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการเลือกคีย์เวิร์ด ต่อให้เขียนบทความดีเท่าไหร่แต่การใช้คีย์เวิร์ดไม่ถูกต้องโอกาสที่คนจะเข้าถึงย่อมน้อยตามไปด้วย เพราะฉะนั้นมาดูการเลือกใช้คีย์เวิร์ดในการเขียนบทความ SEO ระดับคุณภาพว่าต้องเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์มากที่สุด

เลือกตามแนวทางบทความที่ต้องการสื่อออกไป

หลัก ๆ คือเราต้องดูเมนของบทความนั้น ๆ ว่าต้องการเขียนถึงอะไร เช่น เราต้องการนำเสนอความหมายของ SEO คีย์เวิร์ดที่ใช้จึงควรมีคำว่า SEO เป็นเมนหลัก ทั้งนี้เราสามารถหาคำอื่นเข้ามาเชื่อมเพื่อให้ดูเหมาะสมกับการค้นหาจากคนภายนอกมากขึ้น เช่น SEO คืออะไร, ทำ SEO อย่างไร เป็นต้น การเลือกใช้คีย์เวิร์ดให้ตรงกับหัวใจสำคัญในการเขียนบทความนั้น ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงได้อย่างแน่นอน

เปรียบว่าตัวเองกำลังเป็นคนที่ต้องการค้นหา

เทคนิคต่อมาในการเลือกใช้คีย์เวิร์ด SEO ให้มีคุณภาพคือลองสมมุติตัวเองเล่น ๆ ว่าถ้าเป็นเราจะค้นหาเรื่องเหล่านี้จะใช้คำค้นหาว่าอะไร …